ONDERSTEUNENDE ZORG

Als u te horen krijgt dat u kanker heeft, breekt er voor u en uw naasten een moeilijke tijd aan. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis kunnen verschillende hulpverleners u ondersteunen bij problemen die u misschien tegenkomt op psychisch, sociaal, maatschappelijk of levensbeschouwelijk gebied.

 

 

Verpleegkundigen op de polikliniek

De verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten geven u uitleg over het verloop van de behandeling, over de bijwerkingen en hoe hiermee om te gaan. Ook kunt u uw keuze bespreken om wel of niet deel te nemen aan een bepaalde behandeling.

 

Geestelijke verzorging

De geestelijk verzorger biedt een luisterend oor en kan u helpen om te gaan met ingrijpende gebeurtenissen en moeilijke levens- en zingevingsvragen. Op de website www.jbz.nl/geestelijkeverzorging leest u hoe u in contact kunt komen met de dienst geestelijke verzorging. Dit kan ook via uw verpleegkundig specialist.

 

Medisch maatschappelijk werk

De maatschappelijk werker kan u en uw naasten helpen bij emotionele en praktische problemen op gebied van relatie, gezin, werk, financiën of huisvesting. De maatschappelijk werker kan op initiatief van de arts of verpleegkundig specialist ingeschakeld worden, of op uw eigen initiatief. Zie www.jbz.nl/medischmaatschappelijkwerk.

 

Medische psychologie

Het kan zijn dat u zich door uw ziekte erg angstig, verdrietig of somber voelt. Een behandeling door de psycholoog kan onder meer bijdragen aan een vermindering van angst, spanning, pijn en/of depressie. Behandeling kan bestaan uit steunende gesprekken, psychotherapie, ontspanningsoefeningen of advies. Als u in contact wilt komen met de psycholoog, kunt u dit bespreken met uw behandelend arts of de verpleegkundig specialist.

 

Continuiteitshuisbezoeken

Het is mogelijk om thuis te worden bezocht door de gespecialiseerde (wijk)verpleegkundige oncologie. Dit noemen we een continuïteitshuisbezoek. De oncologie (wijk) verpleegkundige biedt ondersteuning op het gebied van lichamelijke klachten, emoties en levensvragen. De verpleegkundig specialist kan u hiervoor aanmelden bij uw thuiszorgorganisatie.