NAZORG

Nadat uw behandeling afgerond is, is het niet altijd eenvoudig de draad weer op te pakken. Nu pas heeft u de gelegenheid om te beseffen wat borstkanker voor u heeft betekent. Dat geldt ook voor uw partner, kinderen, of andere mensen in uw omgeving. Er zijn verschillende mogelijkheden die kunnen helpen bij het weer oppakken van uw leven.

 

 

 
 

NAZORGGESPREK

Borstkanker is een ziekte met gevolgen. Behandelingen kunnen langdurig en ingrijpend. zijn. U kunt last hebben van vermoeidheid, heftige emoties of onzekerheid. Als de behandeling is afgerond, nodigt uw verpleegkundig specialist u uit voor een nazorggesprek. Tijdens dit gesprek wordt een persoonlijk nazorgplan opgesteld. Zo ontvangt u nazorg die afgestemd is op uw restklachten en behoeften.

 

 
BEWEGEN EN REVALIDATIE
Revalidatie kan helpen om uw klachten te verminderen. U kunt zelfstandig revalideren of in een groep samen met lotgenoten. Uw verpleegkundig specialist bespreekt met u welke vorm van revalidatie voor u geschikt is. Het is verstandig vooraf bij uw zorgverzekeraar te informeren of deelname aan het revalidatieprogramma van uw keuze wordt vergoed.
  • Fysieke training is lichamelijke training in groepsverband waarbij rekening wordt gehouden met uw individuele mogelijkheden.

 

 

 

 

MEER INFORMATIE

Na de behandeling voor borstkanker kunt u nog regelmatig geconfronteerd worden met de gevolgen van de ziekte en behandeling. Het kan lastig zijn de draad weer op te pakken. Uw verpleegkundig specialist van het Borstcentrum biedt u hierbij ondersteuning. Kijk voor meer informatie over ondersteuning na de behandeling ook eens op de volgende websites:
 
  • BorstkankerVereniging Nederland (BVN) BVN zet zich in voor alle mensen die met borstkanker te maken hebben (gehad) en/of erfelijk belasten. Op hun website vindt u uitgebreide medische informatie, informatie over lotgenotencontact en activiteiten.
  • KWF Kankerbestrijding Bij het KWF Kankerbestrijding vindt u informatie over de verschillende aspecten van kanker: behandeling, opsporing, verloop en oorzaken van de meest voorkomende kankersoorten. Telefoon: 0800 - 022 66 22
  • Platform kanker.nl Kanker.nl is een project van KWF Kankerbestrijding, patiëntenbeweging Levenmetkanker en IKNL (kenniscentrum voor zorgverleners in de oncologie). Het platform is een combinatie van betrouwbare medische informatie én sociaal netwerk.
  • Het Vicki Brownhuis te ’s-Hertogenbosch is een inloophuis waar u terecht kunt voor lotgenotencontact, het bijwonen van themabijeenkomsten of een individueel gesprek met een psycholoog. U kunt deelnemen aan activiteiten, ontspanningsoefeningen en creatieve therapie. Telefoon: (073) 614 85 50

Als u kinderen heeft Het KWF geeft een brochure uit, getiteld ‘Kanker, en hoe moet het nu met mijn kinderen’. Deze kunt u bestellen via de website of de informatielijn van het KWF. De brochure is ook verkrijgbaar bij bureau Patiëntencommunicatie en bij het Oncologisch Centrum. De site www.kankerspoken.nl is bedoeld voor kinderen, ouders, leerkrachten, zorgverleners en andere belangstellenden en geeft informatie voor en over kinderen die een vader of moeder met kanker hebben.