MASTOPATHIE

Pijn in de borsten, met of zonder knobbels, wordt mastopathie of mastodynie of mastalgie genoemd. Bij veel vrouwen is er een duidelijke relatie tussen de pijnklachten en de menstruatiecyclus. De pijn is dan het ergst vóór de menstruatie en ook eventuele knobbeltjes zijn dan het best voelbaar. Na de menstruatie nemen de klachten weer af.

 

Mastopathie / mastodynie / mastalgie is goedaardig, maar angst en/of pijn kunnen behandeling noodzakelijk maken.

 

Symptomen

Mastopathie komt veel voor. Het kan spontaan ontstaan en verdwijnen. Ongeveer 70% van de vrouwen heeft er in haar leven ooit last van. De klachten kunnen al vroeg in de puberteit ontstaan en tot op hoge leeftijd voortduren. De klachten variëren van een gespannen gevoel in de borst tot een heftige pijn die de kwaliteit van leven kan beïnvloeden. Het kan in één borst of in beide borsten voorkomen.

 

Vormen

Er zijn drie vormen van mastopathie: cyclisch, non-cyclisch en extramammair.

 

Cyclische mastopathie treedt meestal op in de tweede helft van de menstruele cyclus. De pijn wordt erger tot de start van de menstruatie. Dan nemen de klachten snel af. Soms is de pijn tijdens de gehele cyclus in mindere mate aanwezig.

 

Non-cyclische mastopathie komt minder vaak voor. Er is geen vast patroon in te ontdekken. Bij deze vorm heeft de vrouw continu, of met tussenpozen, pijn in de borst(en). Deze klachten hebben geen relatie met de menstruele cyclus.

 

Bij extramammaire mastopathie is er sprake van pijn buiten de borst.

 

Diagnose

Om vast te stellen wat het probleem is, wordt vaak een mammografie (röntgenfoto van de borst) gemaakt, in combinatie met een echo als er een ‘te voelen’ afwijking is in de borst. Soms kan de arts het nodig vinden dat nog een MRI wordt verricht. De onderzoeken worden gedaan om uit te sluiten dat er sprake is van borstkanker. In de meeste gevallen (meer dan 99%) worden geen afwijkingen gevonden.

 

Behandeling

De meeste vrouwen zijn gerustgesteld als na onderzoek blijkt dat er geen afwijkingen in de borst zijn. Behandeling van de pijnklachten vinden veel vrouwen dan niet nodig. Sommige vrouwen ervaren echter dusdanig hevige pijnklachten dat zij verder behandeld willen worden

 

Wij vinden het belangrijk bij een eventuele behandeling uit te gaan van ieders persoonlijke situatie en wensen. Wij stellen samen met u een persoonlijk behandelplan op, afgestemd op uw klachten en van de gevonden afwijkingen.

 

Meer informatie

Lees voor meer informatie over mastopathie en het mastopathie-spreekuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis de patiëntenfolder ‘Mastopathiespreekuur’.