MAMMAPRINT

Is chemotherapie voor u zinvol?

 

Er is een test die de specifieke eigenschappen van uw tumor nog nauwkeuriger in kaart kan brengen waardoor beter bepaald kan worden welke behandeling het beste bij uw situatie past.

 

MammaPrint® is een gen-expressie test, waarmee nauwkeurig het gedrag van de cellen in de tumor in kaart gebracht wordt. De test laat zien hoe agressief de borsttumor is. Op deze manier kan een betrouwbare voorspelling gedaan worden over het risico dat er uitzaaiingen ontstaan op andere plaatsen in uw lichaam.

 

Is de MammaPrint® test voor u zinvol?

Uw behandelend arts bespreekt met u of de MammaPrint® test voor u, in uw situatie, nuttig is. De MammaPrint® test kan bij bepaalde indicaties worden aangevraagd. De test kan alleen worden uitgevoerd bij bepaalde tumortypes en bepaalde tumorkenmerken en wanneer de tumor niet uitgezaaid is naar andere organen. De test is dus niet altijd mogelijk. Of u in aanmerking komt voor de MammaPrint® test wordt in het multidisciplinaire overleg bepaald. Nadat de multidisciplinaire bespreking heeft plaatsgevonden, vraagt uw arts de MammaPrint® test aan.

 

Welke uitslag geeft de MammaPrint® test?

MammaPrint® test geeft inzicht op de kans op uitzaaiingen in de toekomst. Dit is heel belangrijk om te weten, want door uitzaaiingen wordt de kans op overleving kleiner. Met chemotherapie kan de kans op uitzaaiingen worden verlaagd.

 

Zegt de MammaPrint® test ook iets over de erfelijkheid?

Nee, de MammaPrint® test zegt niets over de erfelijkheid. Erfelijkheidsonderzoek wordt uitsluitend op indicatie uitgevoerd door de polikliniek klinische genetica. Zo nodig verwijst uw behandelend arts u door naar de polikliniek klinische genetica.

 

Lees meer over mammaprint in de patiëntenfolder.