DOELGERICHTE THERAPIE

Bij 25-30% van alle borstkankerpatiënten is sprake van een verhoogde aanwezigheid van zogenaamde HER-2 receptoren (Humane Epidermale groeifactor Receptoren Type 2) op de borstkankercellen. Bij deze vrouwen is het mogelijk om Herceptin® (= trastuzumab) in te zetten. U krijgt het antilichaam Herceptin toegediend. Deze antilichamen binden zich aan de HER2-receptor en blokkeren deze receptor zodat hij geen groeisignalen meer kan ontvangen en doorgeven. Hierdoor kan de tumorcel zich niet meer delen en wordt de groei van de tumor geremd. Dit wordt 'doelgerichte therapie' genoemd.

 

Deze behandeling wordt vaak gegeven in combinatie met chemotherapie. Hierdoor wordt het effect van beide behandelingen versterkt. Als de tumor ook hormoongevoelig is, zal na afronden van de chemotherapie ook nog endocriene therapie gegeven worden.

 

Afhankelijk van uw situatie wordt Herceptin wekelijks of eens in de 3 weken toegediend via een infuus. Dit gebeurt in dagbehandeling.

 

Mogelijke bijwerkingen

Omdat HER-2 antilichamen zich specifiek op de aanwezige HER-2 receptoren richten (die zich hoofdzakelijk op de borstkankercellen bevinden) worden de meeste gezonde lichaamscellen niet aangetast. Daardoor wordt de behandeling in het algemeen goed wordt verdragen. De meeste mensen ondervinden geen bijwerkingen. De meeste bijwerkingen treden op tijdens of net na de eerste behandeling en zijn kortdurend van aard.

 

Daarom wordt tijdens en na dit eerste infuus extra goed en extra lang op u gelet. De meest voorkomende bijwerkingen tijdens infusie zijn: grieperig gevoel: rillingen, koorts, hoofdpijn, spierpijn, gevoel van zwakte, pijn op de borst. Mochten deze bijwerkingen tijdens de infusie te veel problemen veroorzaken, kan de infusie tijdelijk worden gestopt totdat deze bijwerkingen zijn verdwenen. Het infuus kan vaak dezelfde dag weer worden hervat.

 

In de patiëntenfolder leest u meer over doelgerichte therapie.