VOORSTADIUM VAN BORSTKANKER (DCIS)

Het voorstadium van borstkanker noemen we ‘Ductaal Carcinoom In Situ’, afgekort DCIS.

 

 

Hoe ontstaat DCIS?

In de borst zitten klierkwabben (lobuli) en melkgangen (ducten). Op deze plaatsen kunnen kankercellen voorkomen. Als deze kwaadaardige cellen binnen de begrenzing van de melkgang blijven, spreken we van borstkanker in situ. Dit is een voorstadium van kanker, waarbij de cellen al wel de vorm hebben van kankercellen, maar nog niet het vermogen hebben om in het omliggende weefsel door te groeien en eventueel uit te zaaien.

 

Bij een DCIS kunnen de melkgangen die normaal soepel aanvoelen, nu hard en stug aanvoelen. Maar bij ruim 80% van de patiënten met DCIS is er geen afwijking in de borst te voelen. DCIS wordt daardoor vaak per toeval ontdekt.

 

Behandeling

 
DCIS kan uitgroeien tot borstkanker en wordt daarom behandeld als borstkanker. De behandeling bestaat uit een operatie, waarbij het gebied van de DCIS wordt verwijderd. Of u een borstsparende operatie of borstverwijderende operatie krijgt is afhankelijk van:
  • hoe groot het DCIS gebied is;
  • de grootte van de borst;
  • en uw eigen voorkeur.

 

Meer informatie

Lees voor meer informatie over de verschillende vormen van DCIS en de behandeling de patiëntenfolder 'Voorstadium van borstkanker. Ductaal Carcinoom In Situ (DCIS)' (foldercode: CHI-156).