3D-ECHOGRAFIE

Met een 3D-echo kan de radioloog met behulp van geluidsgolven (echo) uw borsten onderzoeken. Met deze techniek kan de radioloog mogelijke afwijkingen opsporen.

 

In de patiëntenfolder ‘3-D Echografie van de borsten’ leest u meer over dit onderzoek.