CHEMOTHERAPIE

Chemotherapie wordt gegeven als:

  • een reële kans bestaat dat er tumorcellen in het lichaam aanwezig zijn, maar deze nog niet kunnen worden aangetoond. In dat laatste geval wordt de behandeling 'adjuvant' genoemd. Adjuvante behandelingen kunnen het risico verkleinen dat de borstkanker in de toekomst terugkeert in de andere borst of op andere plaatsen in het lichaam

  • er op een andere plaats in het lichaam uitzaaiingen zijn gevonden.

 

 

Het is van veel factoren afhankelijk wat het beste moment is om te starten met chemotherapie. Soms heeft snel starten een beter resultaat, soms is later starten beter. Het is dus echt maatwerk. We kijken naar de medische situatie én naar uw persoonlijke voorkeur. Samen met u besluiten we wanneer de chemotherapie start. Meestal wordt binnen 5 weken gestart. Alleen wanneer hier goede redenen voor zijn wordt pas later gestart.

 

Bij chemotherapie worden per infuus medicijnen toegediend. Dit gebeurt in dagbehandeling in het ziekenhuis en neemt een paar uur in beslag. Het middel verspreidt zich via de bloedbaan door het hele lichaam en kan op die manier kankercellen doden. Chemotherapie maakt geen volledig onderscheid tussen kankercellen en gezonde cellen. Gezonde cellen kunnen dus ook beschadigd worden, maar herstellen weer.

 

Voorbereiding

Nadat uit onderzoek alle tumorkarakteristieken bekend zijn, bezoekt u de internist-oncoloog. Zij bespreekt welke behandeling voor van toepassing is. In een tweede gesprek geeft uw verpleegkundig specialist verdere voorlichting en instructie. Ook de bijwerkingen worden besproken.

 

Na een consult bij de radiotherapeut-oncoloog en een voorbereidend CT-onderzoek in Tilburg wordt in overleg de meest effectieve methode van bestraling bepaald. De bestraling van patiënten van het Borstcentrum vindt plaats in ’s-Hertogenbosch.

 

Infuuspoort en PICC lijn

Wanneer het prikken van het infuus problemen geeft, kan een infuuspoort of een PICC lijn geplaatst worden. Als de behandeling langer dan 6 maanden duurt, krijgt u standaard een infuuspoort.

Een infuuspoort is een implanteerbaar hulpmiddel waarmee gemakkelijk toegang wordt verkregen tot grote, diep gelegen aders.

Een PICC lijn is een dun slangetje dat via een bloedvat in de bovenarm wordt ingebracht. Het uiteinde van de lijn komt uit in een groot bloedvat vlak bij het hart.

 

Voorafgaand aan elke kuur vindt laboratoriumonderzoek plaats. Afhankelijk van de uitslag van het onderzoek gaat de kuur wel of niet door. Zijn de labwaarden te laag, dan wordt de kuur één week uitgesteld.

 

Tijdens chemotherapie

Tijdens de toediening van de kuur wordt u begeleid door een oncologieverpleegkundige van de dagbehandeling.

 

Na de eerste kuur wordt u binnen 2 of 3 dagen gebeld door uw verpleegkundig specialist. Zij informeert hoe het met u gaat en vraagt of u bijwerkingen heeft.

 

Aan het einde van de behandeling wordt u geïnformeerd over oncologische revalidatie.

 

Neem alvast een kijkje in de patiëntenfolder oncologische revalidatie

 

Bijwerkingen

Chemotherapie kan bijwerkingen geven zoals misselijkheid, vermoeidheid, klachten van de mond en haaruitval. Niet iedereen krijgt hiermee te maken. Dit is afhankelijk van de kuur. De meeste vrouwen worden als gevolg van de chemotherapie tijdelijk kaal. Na beëindiging van de chemotherapie komt het haar weer terug.

 

Meer informatie

Lees voor meer informatie de folder Chemotherapie (foldercode: ONC-205). Of gebruik de JBZ Zorgapp 'Chemotherapie'