SCHILDWACHTKLIERPROCEDURE

Voor de behandeling van borstkanker is het belangrijk te weten of er uitzaaiingen in de lymfklieren zijn. Dit wordt onderzocht met behulp van de ‘schildwachtklierprocedure’. Dit wordt ook wel de ‘sentinel node procedure’ genoemd.

 

Borstkanker kan zich uitzaaien. De lymfklier waar deze uitzaaiingen het eerst worden ‘uitgezeefd’ noemen we de schildwachtklier (ofwel de sentinel node). Soms zijn dit meerdere lymfeklieren. Met de schildwachtklierprocedure wordt specifiek naar deze klieren gezocht. Als de schildwachtklier gevonden wordt, en geen tumorcellen bevat, dan hoeven de andere klieren niet te worden weggenomen. Dit kan ongemakken later voorkomen. Met de schildwachtprocedure wordt dus geprobeerd een betrouwbare indruk van de uitgebreidheid van de ziekte te krijgen, zonder daarvoor alle lymfklieren te hoeven verwijderen.

 

Hoe wordt de schildwachtklier gevonden?

Op de dag van de operatie krijgt u een aantal injecties met licht radioactieve vloeistof. De hoeveelheid straling van de vloeistof is te vergelijken met een röntgenfoto. Enkele uren na de injecties worden foto’s gemaakt. Afhankelijk van de planning kan het ook voorkomen dat injecties een dag vóór de operatie gegeven worden en de foto’s op de ochtend van operatie plaatsvinden. De radioactieve stof wordt naar de schildwachtklier afgevoerd en hoopt zich daarin op. Op de foto’s is de ophoping van radioactiviteit in de schildwachtklier zichtbaar. Dit wordt op de huid gemarkeerd. Belangrijk is te weten dat deze stapeling niets zegt over kwaadaardige cellen. Het geeft alleen aan waar de lymfeklier zich bevindt. Tijdens de operatie spoort de chirurg met behulp van een apparaatje de schildwachtklier(en) op. De schildwachtklier(en) worden verwijderd en vervolgens in het laboratorium onderzocht op de aanwezigheid van kankercellen.

 

Zo nodig zal de chirurg nog tijdens de operatie injecties met een blauwe kleurstof geven in de huid van de borst. Ook deze kleurstof wordt dan naar lymfeklieren afgevoerd en het eerst naar de schildwachtklier.

 

In de patiëntenfolder leest u meer over het verloop van het onderzoek.